Undervisning


Opdateret d. 09.02.2006

CMS-Erhverv

Selvom CMS-Erhverv er Danmarks mest brugervenlige CMS-Sysem, kan administrationssystemets mange knapper virke overvældende, for kunder, der ikke i forvejen har kendskab til en teksteditor, som f.eks. Microsoft Word.

AJ-Design tilbyder kurser, hvor funktioner/muligheder gennemgås punkt for punkt, i et tempo der passer kursisten.

Avanceret brug
For kunder der ønsker at benytte sig af de mere avancerede muligheder CMS-Erhverv har indbygget, tilbydes til- svarende kurser. Indholdet specificeres af kunden.


Billedbehandling

Et billede siger meget mere end ord, og de fleste har allerede et digitalt kamera og en scanner, og forstår at anvende disse. Dermed er det dog ikke gjort. Det er vigtigt at de billeder man ønsker at vise på hjemmesiden er bearbejdet rigtig inden de anvendes. Ofte trænger billederne til en beskæring, justering af lysstyrke/ kontrast, men frem for alt en kraftig reducering af filstørrelsen. For at kunne udføre alle disse forskellig opgaver kræves et billedbehandlings- program, samt kompetencen til at bruge det.

AJ-Design tilbyder kurser i anvendelse af Paint Shop Pro. Du vil efter endt kursus være i stand til at foretage de mest grundlæggende tilpasninger, inden billederne indsættes på hjemmesiden. Kurset omfatter følgende:

  • De forskellige billedformater
  • Korrekt beskæring
  • Justering af farver og kontrast
  • Justering af størrelse (både den visuelle og den fysiske)
  • Lægge tekster på billedet
  • Transparent (gennemsigtig) baggrund på GIF-billeder
  • Gennemgang af forskellige effekter (blødgøring, skarpere, skygger m.m.)