Hvorfor
AJ-Design?


Opdateret d. 07.02.2006

Hvorfor AJ-Design?

AJ-Design tager sig af hele processen fra den første snak til din hjemmeside er på Internettet. Du behøver således ikke have kendskab til programmering. Med sin faste stab er AJ-Design i stand til at løse de krav, der bliver stillet af kunderne. Vi lægger vægt på brugervenlighed og ensartethed af det færdige produkt.

Med lanceringen af CMS-Erhverv er AJ-Design i stand til at tilbyde dig en CMS-løsning (Indholds Styrings System), der er på dansk, brugervenlig og tilpasset den enkelte kundes ønsker og behov. Når det gælder oprettelse og abon- nement er priserne stadig helt i bund.

Vi håber AJ-Design med produktet CMS-Erhverv må stå for profileringen af dit firma på Internettet.


Er der behov for en hjemmeside?

Det er ikke nogen enkel beslutning at starte en hjemmeside op. Der er mange overvejelser der skal gøres og en del beslutninger der skal tages for at hjemmesiden kan løse den opgave den var tiltænkt. AJ-Design bistår gerne kunden med vores viden om, hvad der er muligt og, hvordan din hjemmesiden bliver en succes.


Kan det betale sig?

Mere end 85 % af den danske befolkningen er i dag tilsluttet Internettet. Det betyder at den tid, hvor folk tog tele- fonbogen og slog op på "de gule sider", er ved at være en saga blot. Har du ikke en hjemmeside kan det betyde at kunderne finder alternative leverandører. En hjemmeside behøver ikke koste mere end end en større annonce i fag- bogen.

Hvis en hjemmeside kan erstatte fritid/lønkroner på spørgsmål der bliver stillet ofte, eller der kan henvises til fyldest-gørende materiale på hjemmesiden, uden at forringe firmaets eller foreningens serviceniveau, kan denne tid/løn ud- nyttes til andre gøremål. Det er AJ-Designs erfaring at udgifterne til brochurer og porto er mærkbart faldende, for virksomheder og foreninger med egen hjemmeside.