Valgte nyhed  14.10.2004 - Test af ny Antenneportal

AJ-Design har siden efteråret 2001 arbejdet på en Antenneportal, der skal afløse det nuværende "Antennekoncept".

Den nye portal er programmeret i .NET, hvilket forbedrer både ydelse og muligheder, frem for den tidligere, der var en blanding af ASP og HTML.

Portalen er udviklet i samarbejde med Bjerringbro Kabelnet, der både har en passende størrelse og allerede er kunde hos AJ-Design.

Der anvendes et CMS-System (hjemmeside indholdsstyrings system) til at administrere indholdet på alle underlig- gende sider. Derudover skal alle brugere godkendes af administratoren/bestyrelsen, før de kan logge ind. Dette forhindrer bl.a. uønskede og anonyme indlæg i Forum.

Portalen har i dag, efter et par måneders test, erstattet Bjerringbro Kabelnets gamle hjemmeside. Henover efteråret forventer vi at implementere arrangementskalender og Køb & Salg.

Når det nye koncept er færdigudbygget med planlagte moduler og testet fejlfri, vil det blive frigivet, så interesserede antenneforeninger kan få oplyst vilkår for anvendelse.

Allan Jusjong