Valgte nyhed  10.12.2005 - Artikel i FDA Orientering - Nr.6 december 2005
Allan Jusjong bygger på egne erfaringer

Stor interesse for hjemmesider

Selv om mange antenneanlæg allerede har egne hjemmesider synes interessen fortsat at være stor.

På FDA Messen præsenterede flere udstillere modeller for hjemme- sider tilrettelagt for antenneanlæg, så det er nemt at indsætte egen information og billeder. Dermed er risikoen for, at ens hjemmeside "går død" af manglende fornyelse ikke så stor.

En af dem, der søgte lykken, var Allan Jusjong, som kender kabel- nettene fra Klarup Antenneforening, hvor han som bestyrelsesmed- lem var med til at opbygge foreningens eget internetudbud.

Erfaringerne herfra er grundlaget for sider, som bestyrelserne først og fremmest har brug for: bestyrelse, historie, fejlmeldinger, bru- gerundersøgelser, vedtægter, priser m.fl., hvortil kommer mange sider, man lokalt selv kan navngive og fylde ud. Man uploader selv tekster og illustrationer, dog sørger AJ-Design, som Jusjong kalder sit firma, for opdaterede logoer og links til de kanaler, der er på ens anlæg.

Upload sker via Internettet til AJ-Designs server, så man ikke skal spekulere på backup, og herfra kan anlægget sende nyhedsbreve til medlemmerne (der har accepteret på forhånd). Ud over et startgebyr på 3000,- kr. betales 500,- kr. månedligt, incl. webhotel for foreningen og E-mailadresser til bestyrelsen.

Artiklen vises med skriftlig tilladelse fra FDA. Foto: Mogens Lorentsen.