Vedligehold


Opdateret d. 08.02.2006

Antenneforeningen står selv for opdatering af portalens indhold, når det drejer sig om sider der direkte er relateret til den enkelte forening. Sider der tilgodeser alle antenneforeninger opdateres og vedligholdes af AJ-Design.

Moduler og sider der vedligeholdes af AJ-Design

  • Links og logoer til Radio- Tv-kanaler. Skifter en kanal navn foretages intet. Bliver kanalen erstattet af en anden, vælges den nye blot på en liste og kanaloversigten er opdateret. Skulle der mangle en Radio- eller Tv-kanal på listen orienteres AJ-Design, hvorefter listen opdateres.

  • På siden Download Freeware kan medlemmerne gratis downloade programmer indenfor forskellige kategorier som f. eks. Antivirus, Firewall og Sikkerhed (ofte med links til danske vejledninger). Den enkelte forening be- stemmer selv hvilke programmer eller katogorier, det skal være muligt at hente fra foreningens hjemmeside.

  • Mange medlemmer er ikke klar over den sikkerhedsrisiko der følger med en fast Internetforbindelse. Derfor har AJ-Design, under menupunktet Internet, flere underliggende sider om sikkerhed. Disse oplyser om farerne, samt hjælper medlemmet med at opretholde sikkerheden på egen Pc. Siderne omhandler opdatering af styresyste- met, sikkerhedsindstillinger i browseren, vedligehold af Antivirusprogram, brug af Firewall samt problematikken omkring trådløst netværk.

  • Tips & Tricks er afsnittet, hvor medlemmer kan opdatere deres viden indenfor internetrelaterede kategorier. Ideen bag siden er, at medlemmerne selv er med til at udbygge indholdet. Ligger et medlem inde med et godt tip eller trick, kan dette E-mailes til AJ-Design, som løbende vedligeholder siden.

  • Dagens Vits - måske ikke er særlig antennerelevant, men da man ikke kan se tidligere eller fremtidige vittigheder, er den på en kunstig måde, med at hæve besøgstallet. Er efter Debatforum og Køb & Salg den trediemest sete side.

  • Skulle der opstå fejl på en side eller funktion, bliver der automatisk sendt en E-mail til AJ-Design med henvisning til den aktuelle forening samt en fejlbeskrivelse.